Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden van Yogastudio Pure Silence (gevestigd aan de Scherpakkerweg 9c, 5616 HP te Eindhoven) zijn van toepassing op lidmaatschap of aanwezigheid van ieder natuurlijk persoon bij Pure Silence.

1. Huisregels

 • Zorg dat je makkelijke/schone kleding draagt;
 • Bij voorkeur doe je yoga op een lege maag en eet je uiterlijk 2 uur van te voren. Lukt dit niet neem dan een kleine maaltijd;
 • Zorg ervoor dat je voor en na de les voldoende water drinkt;
 • Luister naar je lichaam en neem een moment van rust als je voelt dat je dat nodig hebt;
 • Kom op tijd. Het is storend als je te laat binnenkomt;
 • Licht de docent(e) voor de les in wanneer je klachten, zwangerschap of blessures hebt. Overleg met behandelend arts of fysiotherapeut over het volgen van power yoga lessen bijvoorbeeld na een operatie, ernstige ziekte of chronische klachten;
 • Sexueel getint gedrag wordt door Pure Silence niet getolereerd;
 • Pure Silence stelt leen-matten beschikbaar tijdens een proefles. Schoonmaak en opruiming zijn de verantwoording voor de student;
 • Geen vieze voeten of handen tegen de muur;
 • Eten van brood en soep is toegestaan mits een bord wordt gebruikt;
 • Houd rekening met andere studenten in de studio en respecteer de rust en stilte.

 

Wanneer bovenstaande huisregels niet worden nageleefd behoudt YogastudioPure Silence het recht om desbetreffende student de toegang tot Pure Silence te ontzeggen en per direct het lidmaatschap te beëindigen zonder terugstorting van reeds betaald lidmaatschapgeld.

 

1.2.  Druppel
De deur is voor aanvang van de lessen dicht. Om zelf toegang te verschaffen dient er een druppel (borg € 10,-)  bij Pure Silence te worden aangevraagd. Bij beeindiging abonnement en inlevering druppel wordt de borg € 10,- teruggestort.

1.3. Wanneer er geen druppel is aangeschaft door de student is Yogastudio Pure SIlence niet verantwoordelijk voor missen van een les wanneer een student te laat arriveert bij Pure Silence en de deur dicht is. Deze gemiste les kan op een ander lesmoment worden ingehaald.

 

Lidmaatschap

2. Het lidmaatschap bij Yogastudio Pure Silence is strikt persoonlijk voor ieder natuurlijk persoon en kan alleen worden overgedragen na goedkeuring  van Pure Silence.

 

Aansprakelijkheid

3. Risico

Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Yogastudio Pure Silence kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of materiele schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen.

Eventuele richtlijnen om blessures te voorkomen:

–   Consulteer een arts/specialist voor aanvang van lessen bij blessures en eventueel zwangerschap of andere lichamelijke ongemakken;

–   Blessures, zwanger of andere lichamelijk ongemakken? geef dit aan bij de docent(e) voor aanvang van de les;

–   Overleg met behandelend arts of fysiotherapeut over het volgen van power yoga lessen bijvoorbeeld na een operatie, ernstige ziekte of chronische klachten;

–   Voer geen houdingen uit die pijnlijk zijn;

–   Blijf ten alle tijden luisteren naar het eigen lichaam;

–   Stel vragen aan de docent(e) na de les als een houding niet wordt begrepen.

 

Inschrijving, on-hold of beëindiging abonnement

4. Machtiging/Inschrijving

Bij inschrijving verklaart de getekende kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, de algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd, en verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Pure Silence om de eenmalige inschrijfkosten en de maandelijkse contributie voor power yoga lessen van zijn/haar bankrekening af te schrijven.

4.1. Bij eventuele blessures is het mogelijk om het abonnement ‘on-hold’ te zetten door een mail te sturen naar info@puresilence.nl. ‘On-hold’ zetten kan per hele maand. Activeren / terug instromen kan op elk gewenst moment door een mail te sturen naar info@puresilence.nl. Aanvragen die binnenkomen voor de 5e van de maand worden doorgevoerd per de 1e van de komende maand.

4.1.1. Bij twijfel van de opgegeven blessure en zonder eventuele overlegging van een doktersverklaring behoudt Pure Silence het recht om de aanvraag van ‘on-hold’ te wijzigen of te weigeren.

4.2.  Beëindiging abonnement

Lidmaatschap beëindigen kan per post of door middel van een email naar info@puresilence.nl . Opzeggingen die binnenkomen voor de 5e van de maand worden beëindigd per de 1e van de komende maand.

4.2.2 De ‘druppel’ kun je bij ons inleveren of per post terugsturen. De €10 borg wordt dan terug gestort.

4.3 ‘on-hold’ Het is mogelijk om het abonnement vanaf 3 maanden ‘on-hold’ te zetten door een mail te sturen naar info@puresilence.nl. Aanvragen die binnenkomen voor de 5e van de maand worden doorgevoerd per de 1e van de komende maand. ’On-hold’ zetten kan per hele maand. Activeren / terug instromen kan op elk gewenst moment door een mail te sturen naar info@puresilence.nl.

 

Lessen

5. Lesrooster en annulering van lessen

Op de website staat aangegeven welke lessen vervallen in verband met vakantie. De contributie is gebaseerd op het jaarlijks aantal geplande lessen, hier zijn de geplande vakantieweken al vanaf gehaald. Yogastudio Pure Silence behoud zich het recht om bij overmacht (vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden) een les te laten vervallen. Vervalt een les vanwege overmacht of één of twee vrije dagen dan kun je deze les op een ander moment inhalen.

5.1 Wanneer een student een vaste les mist dan kan deze worden ingehaald tijdens een ander lesmoment. Een gemiste les kan binnen 4 weken voor of na de gemiste les worden ingehaald. Studenten die staan ingeschreven in een desbetreffende les hebben voorrang op inhalers. De docent van de inhaalles bepaald of er plek is voor de inhaler om de les in te halen.

 

Abonnementsvormen

6. Bij ondertekening inschrijving verklaart  de student de opgegeven abonnementsvorm te accepteren voor de aangegeven termijn. Tussentijds beëindigen van een langdurige abonnementsvorm is alleen mogelijk op medische gronden met een medische verklaring,

6.1. Yogastudio Pure Silence behoudt het recht om de tarieven voor abonnement(en) te wijzigen. Indien een lid een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Pure Silence te zijn ontvangen.

 

7. Persoonsgegevens

7.1. Yogastudio Pure Silence verzamelt persoonsgegevens: deze worden strikt persoonlijk behandeld en niet aan derden versterkt.
Bij inschrijving wordt het ingevulde e-mail adres op het inschrijfformulier toegevoegd aan ons e-mail bestand en ontvangt student informatie over Pure Silence via de mail. Uitschrijving is mogelijk via info@puresilence.nl.  De student gaat er dan mee akkoord dat hij/zij eventuele wijzigingen en activiteiten niet automatisch meer zal ontvangen.